Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona katalogikona katalog

Stáhněte si naše katalogy

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

Vše o dřevostavbách

Nová zelená úsporám Light. Dotační program, který pomůže ušetřit na energiích okamžitě

Pokud máte v plánu v letošním roce investovat do své nemovitosti v rámci snižování její energetické náročnosti, i letos k tomu můžete využít dotací v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR. Název nového programu, který je k tomu určen, je Nová zelená úsporám Light a vztahuje se na celou řadu úprav od výměny oken, až po zateplení domu. Nová zelená úsporám Light je dotační program, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Podmínky pro získání finanční podpory byly navrženy tak, aby nejzranitelnějších skupiny občanu ušetřily na cenách za energie, a to již v aktuální topné sezóně. Až 150 tisíc pro nejzranitelnější Nová zelená úsporám Light navazuje na úspěšný dotační program Nová zelená úsporám, v rámci které, je stále možné získat podporu na fotovoltaickou elektrárnu či tepelné čerpadlo. Na rozdíl od něj se však program Light zaměřuje na snadno realizovatelné úpravy, například na výměnu oken, vchodových dveří či zateplení fasády. Program běží od listopadu loňského roku, přičemž příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna. O dotace lze žádat v průběhu či po dokončení úprav. V případě zpětné žádosti lze čerpat peníze na realizace uskutečněné po 12. září. Vzhledem k tomu, že dotační program míří především na seniory a domácnosti s nízkými příjmy, mohou být finance vypláceny žadatelům také před zahájením prací. O dotace v rámci tohoto programu lze žádat až do srpna příštího roku či do vyčerpaní objemu financí, které byly na tento program vyhrazeny. Jedná se o částku 1,5 miliardy korun čerpaných z Modernizačního fondu EU, přičemž se očekává zájem přibližně 10 tisíc domácností. V případě, kdy by zájem narůstal, počítá ministerstvo s dalšími financemi, kterými program podpoří. Od fasády a stropů, až po okna Dotace se vztahují na rychlé a snadné stavební úpravy vedoucí k okamžité úspoře na energiích. Jedná se o zateplování fasád, zateplení střechy, zateplení stropu a podlah, výměnu oken a vchodových dveří. Realizace těchto úprav může být provedena i svépomocí. Provedené změny pak stačí doložit závěrečnou zprávou o provedených opatřeních a fotodokumentací. Nárok na získání dotací v rámci tohoto programu mají osoby žijící ve starobním důchodu či invalidním důchodu 3. stupně a osoby, které od 12. září minulého roku do data podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Alespoň jedna z podmínek se pak musí vztahovat na všechny členy domácnosti a žadatel musí být majitelem či spolumajitelem rodinného domu, ve kterém má k úpravám dojít. Výše příspěvku se liší u jednotlivých kategorií, vůbec největší částku však mohou získat ti, kdo se rozhodnou měnit okna či vchodové dveře či zateplovat fasádu. Ti mohou získat až 150 tisíc korun a výše příspěvku může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů. Žádost o zapojení do programu se podává elektronicky skrze elektronickou identitu. Spolu s žádostí je zapotřebí doložit fotografie míst, kde má být renovace provedena. Odborný posudek navrhovaných opatření, který lze získat zdarma. Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu, tedy například výpis z úču. A potvrzení prokazující čerpání důchodu či příspěvku na bydlení. Veškeré formuláře a další informace je možné najít na stránce Nová zelená úsporám.  

Číst více→

Fotovoltaika rozhodně má smysl, je však nutné vše dobře rozmyslet a spočítat

Energetická krize zaklepala na dveře nejedné české domácnosti. To je také jedním z hlavních důvodů, proč spousta nejen českých domácností hledá nové způsoby a řešení, jak na energiích ušetřit. Jednou z cest, jak úspor dosáhnout, je fotovoltaika, tedy řešení, díky kterému lze využívat síly slunečních paprsků k výrobě elektrické energie a následně z této energie napájet celý dům. Nejprve si vše pořádně spočítejte  Fotovoltaika funguje na principu solárních panelů, do kterých se opírají sluneční paprsky, které následně přeměňují získanou energii na energii elektrickou. Ta může být buď rovnou spotřebována, její přebytky mohou být prodávány dál do sítě, případně ji lze ukládat do bateriových uložišť. Aby ovšem soukromá sluneční elektrárna dávala smysl, je nutné si dopředu vše spočítat. Ne v každém případě totiž dává smysl. Tyto výpočty se navíc nemusejí týkat jen samotného výkonu, ale do procesu pořízení fotovoltaické elektrárny vstupuje celá řada faktorů. Patří sem cena elektřiny, možnosti ukládání, velikost střechy, ale i orientace domu, jeho samotná poloha apod. Pozor na dodací lhůty Proto je vůbec nejlepším řešením zajít za odborníky. Ti solidní vám s výpočty rádi pomohou a navrhnout možná řešení. Fotovoltaiky může být pro některé španělská vesnice a není se čemu divit. Specialista by vám tedy měl vše potřebné ochotně vysvětlit. Ale co je nejdůležiější - dopředu udělá nezbytné výpočty a kalkulace cen. Díky tomu budete jasně vědět, za jakých okolností a s jakou investicí se vám pořízení fotovoltaiky vyplatí. Tyto služby by měly být u každého solidního dodavatele zdarma, na kvalitu však poukazují i další detaily. Zaměřte se na dodací lhůty. Na instalaci panelů byste neměli čekat déle než tři měsíce. Vyvarujte se firmám, které jsou vždy naprosto nadšené s řešením, které navrhne zákazník sám. Buď to znamená, že se z vás stal přes noc expert na fotovoltaiku, nebo je jejich zájmem prodat vám cokoliv, aniž by to dávalo smysl. Návratnost je klíčová Tím vůbec nejlepším ukazatelem je ovšem kalkulace návratnosti. Pokud vám bude společnost slibovat extrémně rychlou návratnost, a bude se přitom ohánět jinými příklady, je něco špatně. U fotovoltaiky platí, že každý projekt je velice specifický, a ne vždy se elektrárna opravdu vyplatí. Rychlé návratnosti aktuálně nahrávají především vysoké ceny energií, ale i v tomto případě je nutné predikovat vývoj a počítat s možným poklesem cen. Pokud budete vybírat fotovoltaickou elektrárnu, je vždy dobré se s dodavatelem potkat přímo na místě, kde bude instalace probíhat. Bez správného zaměření se budete vždy pohybovat pouze na úrovni odhadů. Instalace fotovoltaické elektrárny také vyžaduje náležité zázemí. I to je důvod, aby se odborníci přijeli na místo podívat a řekli vám, zda jsou vůbec střecha a krovy k instalaci takového řešení vhodné. Nezapomeňte také, že spolu s fotovoltaikou souvisí i další řešení. Příkladem je tepelné čerpadlo, které může v kombinaci se solární elektrárnou účty za energie opět pomoci výrazně snížit. Další otázkou je realizace bateriových uložišť, ve kterých můžete energii akumulovat a celý systém tak učinit opět daleko efektivnější. To všechno jsou alternativy, o kterých by si s vám měl expert promluvit a které byste měli brát v úvahu. V současné době se však s rádoby experty roztrhnul pytel, a proto je dobré při výběru dodavatele pečlivě dbát na reference, zajímat se o již provedené realizace a zároveň spolehnout na instinkt. Kdo jedná až příliš agresivně, tomu se raději obloukem vyhněte. Více k tématu: Jak ušetřit na energiích? Zkuste se zaměřit na teplo získávané z odpadních vod Zateplení dřevostavby. Úkol, který není radno podceňovat, ale ani se ho děsit Teplo domova je základ, cest k němu je však mnoho Dotace na bydlení: Nová zelená úsporám je základ

Číst více→

Dotace na bydlení: Nová zelená úsporám je základ

Bohužel Česká republika není v oblasti dotací tím nejštědřejším z evropských států. Ovšem kdo je šikovný, ten si může pro své projekty v rámci dotací získat poměrně zajímavé finanční injekci. Díky té může být realizace vašeho projektu o něco jednodušší, a především vám pomohou ušetřit i v budoucnu. Tou vůbec nejznámější dotací je program pro úsporné bydlení Nová zelená úsporám. Stát vám však může pomoci i jinde. Nová zelená úsporám Nová zelená úsporám dnes zastřešuje v podstatě většinu dotačních programů, které republika v minulosti vypsala. O dotacích v rámci Nové zelené úsporám se začalo ve velkém mluvit především v souvislosti s aktuální energetickou krizí. Její dopady dokáže pomoci zmírnit právě Nová zelená úsporám, o kterou mohou žádat vlastníci rodinných i bytových domů. Jejím úkolem je pomoci snižovat energetickou náročnost stávajících rodinných domů a také podpořit současnou výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Mimo jiné se také zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie. Nová zelená úsporám je určena jak pro zájemce o novostavbu, tak pro vlastníky již postavených nemovitostí, případně pro ty, kteří chtějí kupovat již postavený objekt. Dotace lze totiž využít i na nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností. Existují dotace na různé účely  Majitelé nemovitostí mohou získat peníze na renovaci rodinných a bytových domů, respektive zateplování jejich fasád, střech, stropů, dotace také podporuje výměnu oken a dveří. Na pořízení efektivnějšího systému ohřevu vody a využití tepla z odpadní vody. Peníze je možné získat také na podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody a rekuperaci spolu s řízeným větráním se zpětným získáváním tepla. Velmi ožehavým tématem se stala také podpora nákupu solárních a fotovoltaických řešení, přičemž státní dotace dokáže pokrýt relativně velkou část investic, které se v souvislosti se současnými cenami energií dokážou vrátit v relativně krátkém časovém horizontu. Dotace dokáže pokrýt také část nákladů spojených s výměnou zdroje tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu a napojení na centrální zásobování teplem. Navazuje tak na známé kotlíkové dotace, které bylo možné využívat v minulých letech. Mezi další dotační pobídky ze strany státu, které taktéž přispívají k energetické úspoře, patří dotace spojené s výstavbou zelených střech a také venkovní stínící technikou, která dokáže ovlivnit míru vyhřívání vnitřních prostor objektu. S tím také do určité míry souvisí i podpora výsadby stromů na veřejně přístupných pozemcích u bytových domů. Podpora elektromobility  Kapitolou sama pro sebe, i když stále v rámci Nové zelené úsporám, je elektromobilita. Zde ovšem nečekejte příspěvek na pořízení klasického elektromobilu, jako je tomu v jiných státech Evropy. V rámci Nové zelené úsporám si můžete zažádat o podporu k pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových a rodinných domů. Možností, kde od státu získat peníze, je zkrátka mnoho, a určitě se vyplatí si celý program Nová zelená úsporám prostudovat detailně. K tomu mohou pomoci například internetové stránky přímo určené účelům této dotace. Možná, že i vy narazíte na podmínky, které jsou pro vás zajímavé, a díky kterým budete moci dosáhnout v budoucnu úspor. Více k tématu - Energetické standardy budov: není dům jako dům

Číst více→

Energetické standardy budov: není dům jako dům

Při nákupu nových spotřebičů se zákazníci často orientují podle štítku energetické náročnosti. Podobného škatulkování je využíváno také v případě budov, kde se rozlišují jednotlivé kategorie energetické náročnosti budovy. Ty prozrazují, jak náročný z energetického hlediska je provoz takového objektu. V jednotlivých kategoriích ovšem často bývá trochu zmatek a mnohdy dochází ke srovnáváním nesrovnatelného. A zákazník pak tápe. Pojďme si v této problematice udělat trochu jasno. Nízkoenergetický standard Vůbec prvním standardem, který se u nás začal využívat, je nízkoenergetický standard, který můžeme označit za předchůdce pasivního standardu. Definice tohoto standardu se určuje na základě měrné potřeby tepla na vytopení domu. Pokud dům nepřekračuje 50 kWh/(m2a), můžeme jej označit jako dům splňující nízkoenergetický standard. V některých případech se můžeme setkat s tím, že do výpočtů vstupují i další proměnné, jako je součinitel prostupu tepla, neprůvzdušnost obálky domu apod. V současné době, díky neustále se zdokonalujícím technologiím a zpřísňování legislativních požadavků, se však od tohoto termínu v rámci odborné veřejnosti postupně opouští. U zákazníků se ovšem tento termín i dnes používá velmi aktivně.   Pasivní standard Daleko více se nyní začínáme v oboru setkávat s termínem pasivního standardu, který dnes můžeme označit i za technicky nejpokročilejší co se stavebního řešení domu týče. I tento standard se odvíjí od měrné potřeby tepla na vytopení domu, která se tentokráte stanovuje hranicí 15 kWh/(m2a). Aby však mohl dům spadat do toho standardu, musí splňovat i další kritéria. Definuje jej například neobnovitelná primární energie, neprůvzdušnost obálky budovy či maximální četnost překročení nejvyšší povolené teploty vnitřního vzduchu během letních měsíců. Pro domy v pasivním standardu jsou navíc platná řada dalších požadavků na používané výrobky a technologie při stavbě domu. Někdy se lze střetnou také s termínem energeticky pasivní standard, který je podobný výše popisovanému, ovšem rozdíl tvoří odlišné metody výpočtů, které využívají například odlišné vstupní údaje a další. Budovy s velmi nízkou energetickou náročností Pokud budete řešit dotace na svůj projekt v rámci vládního dotačního programu Nová zelená úsporám, pak se možná budete setkávat právě s tímto standardem. Opět se jedná o standard značně se přibližující obecným principům pasivního domu, kdy by požadovaná hodnota měrné potřeby tepla na vytápění neměla přesahovat 20 a v druhé úrovni 15 kWh/(m2a). Výpočty však vycházejí z metodických údajů vedených právě v rámci tohoto dotačního programu, kdy hlavní roli hraje plocha stanovená z vnějších rozměrů budovy, což výsledky odlišuje. Setkat se také můžeme s řadou energetických standardů, které ve svých názvech operují se slovem nula. Jedná se například o energeticky nulovou budovu, standard blízký energeticky nulovému apod. Jedná se o další standardy, u kterých by se mohlo zdát, že jsou udělovány domům, které nepotřebují ke svému vytápění žádný zdroj tepla, což je samozřejmě lichá představa. Sem spadají i budovy s téměř nulovou spotřebou energie, která je také jako jediná legislativně závazným pojmem. Všechny ostatní standardy nejsou v české legislativě pevně ukotveny, a proto se jedná o zcela dobrovolnou klasifikaci. I v tomto případě může být interpretace tohoto standardů ovšem různorodá, protože je velmi náročné definovat, co ona téměř nulová spotřeba ve skutečnosti reprezentuje. Více k tématu:  Co jsou to nízkoenergetické, pasivní a aktivní dřevostavby? Jak ušetřit na energiích? Na úsporu myslete již při výstavbě domu a jeho zařízování  Fotovoltaika: cesta k úsporám vhodná i pro dřevostavbu  

Číst více→

Fotovoltaika: cesta k úsporám vhodná i pro dřevostavbu

Dopady inflace, důsledky koronavirové pandemie a také konfliktu na Ukrajině, to všechno jsou důvody, proč si budeme muset utáhnout opasky a připravit se na vyšší účty. Ty se budou týkat hlavně energií. Řada lidí proto hledá alternativy, které pomohou konečné částky na ročních zúčtováních od dodavatelů energií zkrotit. Těmi jsou i stále častěji probírané solární panely a s nimi související fototermika a fotovoltaika. Solární panely nejsou úplně novou technologií, ovšem díky poklesu jejich ceny a růstu ceny klasického odběru energií ze sítě se pro řadu zákazníků stávají stále zajímavější alternativou. Princip fotovoltaiky je přitom poměrně jednoduchý. Solární články jsou schopné pohlcovat sluneční záření, které je následně využíváno buď pro ohřev vody nebo k výrobě elektřiny. Fototermika Právě systém ohřevu vody je nazýván fototermikou. Princip funguje na bází teplonosné kapaliny v uzavřeném okruhu se zásobníkem tepla, ve kterém se energie předává do vody. Ta následně přepravuje teplo dál do domu, kde je využíváno k vytápění, ale i k ohřevu užitkové vody. Průměrná účinnost tohoto systému je 30 až 40 % a lze tak s jeho pomocí mimo topnou sezónu, tedy od poloviny května do počátku října, obsloužit kompletní ohřev vody. Během topné sezóny, tedy na podzim, v zimě a na jaře, dokáže tento systém zastoupit ohřev vody přibližně ze 60 %. Fotovoltaika Dalším řešením je fotovoltaika, tedy systém schopný přeměňovat sluneční záření přímo na elektřinu. Ta může být následně posílána přímo do rozvodů ve vaší domácnosti, odprodávána zpět do sítě, případně ukládána v k tomu určených bateriích. Základem této technologie jsou fotovoltaické články obsažené ve fotovoltaických panelech. Pro své majitele přináší tento systém hned několik benefitů. Tím první je určitá nezávislost na dodavatelích, od kterých není nutné neustále odkupovat elektřinu. Dalším benefitem je přispění k zdravějšímu životnímu prostředí, jelikož se jedná o zcela bezemisní způsob získávání elektrické energie. A třetí výhodou je nezávislost na síti, díky které lze svítit i v momentě, kdy má síť výpadek. K dalším výhodám patří i relativní nenáročnost na obsluhu a jednoduchost technologie, díky které se jedná o téměř bezúdržbový systém získávání energie. Fotovoltaika dává smysl především na místech s vysokým počtem slunečních dní. Spočítejte si návratnost Cena pořízení běžné domácí fotovoltaiky se přitom pohybuje v rozmezí 60 až 150 tisíc korun. V případě varianty s ukládáním přebytků je to 100 až 500 tisíc korun. U dobře nastavené domácí elektrárny s akumulací se při využití dotačního programu počítá návratnost investic mezi 8 až 16 roky. Životnost panelů je uváděna přibližně 35 let. Většina domácích elektráren provozovaných v tuzemských podmínkách ovšem není stavěna na to, aby dokázala pokrýt celoroční spotřebu elektřiny v domě. Je tedy nutné počítat s tím, že se bez pomoci veřejné sítě neobejdete. Nicméně tento systém pomůže výrazně krotit účty za odebírané energie. Důležitým faktorem je ovšem správné umístění panelů, které můžete zakomponovat přímo na střechu domu, případně jim dopřát místo na vlastní přízemní konstrukci. V zimě je nejlepší sklon panelů pod úhlem 60–75°, v létě naopak cca 30–35°, a to na základě polohy slunce, která se v jednotlivých ročních obdobích liší. Obvykle se však volí kompromis 45 stupňů s natočením panelů na jih. Co vybrat: fotovoltaika vs. fototermika Pokud si kladete otázku, které řešení je pro dřevostavbu lepší, vždy záleží na preferencích. Fotovoltaika je jednodušší na instalaci, protože nevyžaduje složité rozvody potrubí. Na druhou stranu není tak efektivní jako fototermika. To ovšem neplatí v zimních měsících, kdy má fotovoltaika přeci jen o něco navrch, a to zejména ve velmi mrazivých, avšak slunných dnech. Vše je tedy o správných propočtech a preferencích. Před finálním rozhodnutím o výběru technologie se rozhodně doporučujeme poradit s odborníkem. Ať máte jistotu, že vaše rozhodnutí bylo opravdu správné. Více k tématu: Jak ušetřit na energiích? Zkuste se zaměřit na teplo získávané z odpadních vod  Zateplení dřevostavby. Úkol, který není radno podceňovat, ale ani se ho děsit Teplo domova je základ, cest k němu je však mnoho

Číst více→

Teplo domova je základ, cest k němu je však mnoho

Teplo domova není jen pojmem, který by vystihoval pouze vlídnost místa, kde člověk vždy nalezne klid a bezpečí. Domov je od pradávna i místem, kde se můžeme ohřát. Ovšem zatímco dříve k tomu sloužil otevřený plamen, dnes je způsobů vytápění domu daleko více.  Pokud vybíráte správný systém vytápění vašeho domu, je důležité zvážit hned několik faktorů. Mimo aktuální ceny je dobré sledovat také dostupnost paliva, vývoj jeho cen a v neposlední řadě myslet i na výši financí, které do systému vytápění budete investovat. Kotle na tuhá paliva Mohlo by se zdát, že vytápění pomocí tuhých paliv je na ústupu. Pro řadu domácností je však dřevo, uhlí, pelety a další druhy tuhých paliv ještě stále běžným zdrojem tepla. Jedná se především o stavby, které nemají plynovou přípojku a které se nechtějí spoléhat na dodávanou elektrickou energii. Systém vytápění tuhými palivy přináší výhodu v podobě poměrně nízkých nákladů na vytápění. Na druhou stranu je pořizovací cena spalovacích kotlů vyšší než některé jiné alternativy. Zároveň se jedná o zdroj emisí, prachu a těkavých organických látek, který vyžaduje pravidelnou údržbu. I jejich obsluha není tak pohodlná jako u jiných řešení. Plynové kotle Pokud je v blízkosti domu plynová přípojka, nabízí se majiteli domu možnost levného a pohodlného vytápění spalováním zemního plynu. Takové kotle se velmi snadno obsluhují, jejich chod je automatický a díky moderním technologiím je lze obsluhovat například i na dálku skrze mobilní aplikaci. Při pořizování plynového kotle je dobré brát v potaz zdroj plynu, který k nám míří z Ruska a Norska a vnímat politickou situaci, která ovlivňuje jeho cenu. Přesto se vytápění zemním plynem řadí mezi levnější alternativy, což se týká i nákladů na pořízení samotného kotle. Elektrické kotle Elektrické kotle patří mezi nejelegantnější řešení, které si však žádá výrazné investice. Cena elektřiny roste, což je trend, který bude v České republice pokračovat i nadále. I přesto elektřina přináší řadu výhod. Je všude dostupná a s její pomocí lze byt rychle vyhřívat, případně teplotu pohodlně temperovat. Elektrokotle jsou zároveň relativně levnou variantou. Bohužel má i řadu nevýhod. Ty spočívají především v účinnosti, a tedy i celkových nákladech na vytápění. Elektřina v naší zemi patří mezi finančně nejnáročnější řešení z pohledu provozních nákladů. Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla jsou relativně novým, a stále oblíbenějším způsobem vytápění, který přináší vůbec nejekologičtější provoz. Díky odběru tepla z okolí, ať už se jedná o vzduch, vodu či zem představují ekonomicky vysoce efektivní řešení. Zařízení musí být pouze napájeno elektřinou pro svůj provoz, kterou ovšem nevyužívá přímo k vytápění. Bohužel je tento fakt vykoupen vysokými pořizovacími náklady. Díky relativně nové technologii je také stále velmi těžké přesně určit životnost zařízení. Tepelné čerpadlo také není příliš vhodným řešením do extrémně mrazivých teplot, kdy ztrácí svou výkonnost. I proto je vždy nutné jej kombinovat s doplňkovým zdrojem energie. Právě kombinování různých druhů zdrojů tepla, ať už se jedná o kotle na tuhá paliva spolu s elektrokotli, tepelná čerpadla se solárními panely a klasickými krbovými vložkami, je vždy tou nejideálnější cestou, jak v dřevostavbě vytvořit co nejefektivnější systém vytápění. Je klíčové znát situaci domu, jeho energetickou třídu a také si spočítat pořizovací náklady jednotlivých řešení spolu s náklady na jejich provoz. Ne vždy totiž to nejlevnější řešení, co se počáteční investice týče, znamená i nejekonomičtější provoz. V dlouhodobém horizontu může pár desítek či stovek ušetřených tisíc na počátku znamenat nutnost daleko vyšší investice v budoucnu. Tipy na další články týkající se vytápění nízkoenergetických domů a dřevostaveb:  Kachlová kamna v dřevostavbě: čím se liší od klasického krbu? Nejefektivněšjí systémy podlahového vytápění Domy s téměř nulovou spotřebou energie Do nízkoenergetických a pasivních staveb patří krbová kamna pouze s nízkým výkonem!  

Číst více→
Načíst další