Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona katalogikona katalog

Stáhněte si naše katalogy

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

Vše o dřevostavbách

Toužíte po solární energii? Přečtěte si průvodce pořízením fotovoltaiky pro váš rodinný dům.

V době, která se vyznačuje ekologickým uvědoměním a rostoucími náklady na energii, je využití solární energie prostřednictvím fotovoltaických systémů zajímavým řešením i v České republice. A to jak pro majitele rodinných domů, tak i pro firmy a instituce. Přechod na solární energii nejenže snižuje uhlíkovou stopu, ale nabízí také významné dlouhodobé finanční výhody, které mohou ulehčit vaší peněžence. Výběr vhodné nemovitosti a lokality Než se pustíte do pořizování fotovoltaiky, je nezbytné posoudit, zda je váš rodinný dům vhodným kandidátem na využití solární energie. Ideálním místem jsou nemovitosti s dostatečným slunečním svitem, volným prostorem na střeše a minimálním zastíněním. Na střechy orientované na jih dopadá obvykle nejvíce slunečního světla, což je pro efektivní provoz fotovoltaického systému obzvláště důležité. Je také nezbytné vyhodnotit spotřebu energie a zvážit, zda potenciální úspory odpovídají vašim dlouhodobým cílům. Výběr správné instalační společnosti Výběr renomované a zkušené instalační firmy je pro úspěch vašeho fotovoltaického projektu zásadní. Důkladně prozkoumejte potenciální společnosti a zvažte faktory, jako jsou jejich dosavadní výsledky, hodnocení zákazníků, certifikace a nabízené záruky. Absolvujte konzultace s více experty jednotlivých dodavatelů, abyste získali cenové nabídky, objasnili si postupy instalace a pochopili konkrétní výhody, které nabízejí pro vaše jedinečné požadavky. Přípravy před instalací Před instalací fotovoltaiky je třeba učinit několik důležitých opatření. Nejprve se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem, abyste se ujistili, že elektrický systém vašeho domu je kompatibilní s fotovoltaickou instalací. Dále získejte veškerá potřebná povolení nebo souhlasy od místních úřadů nebo sdružení vlastníků domů. Dále zhodnoťte stav vaší střechy a zvažte případné nutné opravy nebo zesílení, abyste zajistili, že unese váhu solárních panelů. Proces instalace Proces instalace obvykle zahrnuje několik kroků. Nejprve instalační tým provede průzkum vašeho pozemku, aby určil optimální umístění a konfiguraci panelů. V naplánovaný den instalace tým namontuje panely na vaši střechu, připojí kabeláž a nainstaluje střídače, které přemění solární energii na použitelnou elektřinu. Po tomto procesu následuje kontrola, která zajistí dodržování bezpečnostních a výkonnostních norem. Dotace na nákup fotovoltaických zařízení v ČR Jedním z významných programů, kterým jsou u nás majitelé domů motivováni k pořízení fotovoltaických elektráren je program Nová zelená úsporám. Tento program nabízí pevnou částku na instalovaný kilowatt solárního výkonu. Kromě toho mohou majitelé domů využít sníženou sazbu DPH na nákup a instalaci fotovoltaických zařízení, což činí přechod na solární energii ještě výhodnější. Více k tématu: Fotovoltaika rozhodně má smysl, je však nutné vše dobře rozmyslet a spočítat Dotace na bydlení: Nová zelená úsporám je základ Energetické standardy budov: není dům jako dům

Číst více→

Jak ušetřit na vytápění? Projděte si několik základních kroků, které vám pomohou snížit náklady

Na vytápění domácností se podílí téměř polovina spotřebované energie v průměrné domácnosti. Proto úspora na vytápění může domácnosti přinést množství financí navíc. Kroků, kterými můžeme snížit náklady na vytápění a ušetřit tak peníze, je hned několik. Izolace stavby je základ Špatně zaizolovaný dům či byt je jednou z hlavních příčin ztráty tepla v domácnosti. Pokud váš dům není správně izolován, počítejte s vyššímu účty za energie. Vyhráno však není ani v momentě, kdy zaizolováno již máte. Zejména u straších realizací izolací je dobré provést její revizi. Na to si lze najmout odborníka, který kontrolu provede s pomocí snímače zachycujícího tepelné úniky. Jakmile zjistíte oblasti, které je třeba zlepšit, nainstalujte dodatečnou izolaci nebo vyměňte starou a neúčinnou izolaci za novou. Utěsněte škvíry Izolace není vše. Teplo může unikat také mezerami v oknech, dveřích a stěnách. I zde je proto nutné zkontrolovat, ideálně s pomocí termokamery, zda je vše v pořádku. Pokud není, je na čase předělat těsnění, pomoci si s pěnovou izolací, případně přistoupit k samotném výměně oken a dveří. Používejte moderní termostaty Pokud vám do domu již netáhne a neztrácí teplo, je také dobré mít správné nástroje pro přesné nastavení vašeho otopného systému. Pokud využíváte termostaty staršího data, měli byste zauvažovat nad jejich výměnou za chytré digitální přístroje. Ty dovedou upravovat teplotu v domácnosti automaticky přesně podle vašich potřeb, ať už jste doma, v práci či na dovolené. Nejen že se jedná o pohodlné řešení, ale zároveň vám může takový přístroj taktéž pomoci ušetřit náklady na vytápění díky vyváženému systému vytápění. Nespornou výhodou je i jejich schopnost propojit se s mobilním telefonem, díky čemuž můžete monitorovat a ovládat vytápění v domácnosti odkudkoliv na dálku. Údržba topného systému Často přehlíženým bodem v honbě za maximální úsporou na energiích je pravidelná údržba otopného systému. Ať už vytápíte jakýmkoliv způsobem, pamatujte, že je nutné vše pravidelně udržovat. Vymetat usazeniny, nastavovat tepelná čerpadla, měnit vzduchové filtry a kontrolovat tlak v otopné soustavě. Využívejte přírodní zdroje tepla Pokud chcete jít cestou ekologie a úspor, je ideální investovat například do tepelného čerpadla. Tepla z přírody však lze získat i jinak. Nechávejte roztažené závěsy a žaluzie, aby do interiéru mohlo pronikat co nejvíce slunečních paprsků a vyhřívat jej. Naopak v noci závěsy zatahujte, abyste teplo v místnosti udrželi. Více k tématu: Teplo domova je základ, cest k němu je však mnoho Jak ušetřit na energiích? Zkuste se zaměřit na teplo získávané z odpadních vod Jak ušetřit na energiích? Na úsporu myslete jž při výstavbě domu a jeho zařizování Zateplení dřevostavby. Úkol, který není radno podceňovat, ale ani se ho děsit    

Číst více→

Nová zelená úsporám Light. Dotační program, který pomůže ušetřit na energiích okamžitě

Pokud máte v plánu v letošním roce investovat do své nemovitosti v rámci snižování její energetické náročnosti, i letos k tomu můžete využít dotací v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR. Název nového programu, který je k tomu určen, je Nová zelená úsporám Light a vztahuje se na celou řadu úprav od výměny oken, až po zateplení domu. Nová zelená úsporám Light je dotační program, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Podmínky pro získání finanční podpory byly navrženy tak, aby nejzranitelnějších skupiny občanu ušetřily na cenách za energie, a to již v aktuální topné sezóně. Až 150 tisíc pro nejzranitelnější Nová zelená úsporám Light navazuje na úspěšný dotační program Nová zelená úsporám, v rámci které, je stále možné získat podporu na fotovoltaickou elektrárnu či tepelné čerpadlo. Na rozdíl od něj se však program Light zaměřuje na snadno realizovatelné úpravy, například na výměnu oken, vchodových dveří či zateplení fasády. Program běží od listopadu loňského roku, přičemž příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna. O dotace lze žádat v průběhu či po dokončení úprav. V případě zpětné žádosti lze čerpat peníze na realizace uskutečněné po 12. září. Vzhledem k tomu, že dotační program míří především na seniory a domácnosti s nízkými příjmy, mohou být finance vypláceny žadatelům také před zahájením prací. O dotace v rámci tohoto programu lze žádat až do srpna příštího roku či do vyčerpaní objemu financí, které byly na tento program vyhrazeny. Jedná se o částku 1,5 miliardy korun čerpaných z Modernizačního fondu EU, přičemž se očekává zájem přibližně 10 tisíc domácností. V případě, kdy by zájem narůstal, počítá ministerstvo s dalšími financemi, kterými program podpoří. Od fasády a stropů, až po okna Dotace se vztahují na rychlé a snadné stavební úpravy vedoucí k okamžité úspoře na energiích. Jedná se o zateplování fasád, zateplení střechy, zateplení stropu a podlah, výměnu oken a vchodových dveří. Realizace těchto úprav může být provedena i svépomocí. Provedené změny pak stačí doložit závěrečnou zprávou o provedených opatřeních a fotodokumentací. Nárok na získání dotací v rámci tohoto programu mají osoby žijící ve starobním důchodu či invalidním důchodu 3. stupně a osoby, které od 12. září minulého roku do data podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Alespoň jedna z podmínek se pak musí vztahovat na všechny členy domácnosti a žadatel musí být majitelem či spolumajitelem rodinného domu, ve kterém má k úpravám dojít. Výše příspěvku se liší u jednotlivých kategorií, vůbec největší částku však mohou získat ti, kdo se rozhodnou měnit okna či vchodové dveře či zateplovat fasádu. Ti mohou získat až 150 tisíc korun a výše příspěvku může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů. Žádost o zapojení do programu se podává elektronicky skrze elektronickou identitu. Spolu s žádostí je zapotřebí doložit fotografie míst, kde má být renovace provedena. Odborný posudek navrhovaných opatření, který lze získat zdarma. Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu, tedy například výpis z úču. A potvrzení prokazující čerpání důchodu či příspěvku na bydlení. Veškeré formuláře a další informace je možné najít na stránce Nová zelená úsporám.  

Číst více→

Fotovoltaika rozhodně má smysl, je však nutné vše dobře rozmyslet a spočítat

Energetická krize zaklepala na dveře nejedné české domácnosti. To je také jedním z hlavních důvodů, proč spousta nejen českých domácností hledá nové způsoby a řešení, jak na energiích ušetřit. Jednou z cest, jak úspor dosáhnout, je fotovoltaika, tedy řešení, díky kterému lze využívat síly slunečních paprsků k výrobě elektrické energie a následně z této energie napájet celý dům. Nejprve si vše pořádně spočítejte  Fotovoltaika funguje na principu solárních panelů, do kterých se opírají sluneční paprsky, které následně přeměňují získanou energii na energii elektrickou. Ta může být buď rovnou spotřebována, její přebytky mohou být prodávány dál do sítě, případně ji lze ukládat do bateriových uložišť. Aby ovšem soukromá sluneční elektrárna dávala smysl, je nutné si dopředu vše spočítat. Ne v každém případě totiž dává smysl. Tyto výpočty se navíc nemusejí týkat jen samotného výkonu, ale do procesu pořízení fotovoltaické elektrárny vstupuje celá řada faktorů. Patří sem cena elektřiny, možnosti ukládání, velikost střechy, ale i orientace domu, jeho samotná poloha apod. Pozor na dodací lhůty Proto je vůbec nejlepším řešením zajít za odborníky. Ti solidní vám s výpočty rádi pomohou a navrhnout možná řešení. Fotovoltaiky může být pro některé španělská vesnice a není se čemu divit. Specialista by vám tedy měl vše potřebné ochotně vysvětlit. Ale co je nejdůležiější - dopředu udělá nezbytné výpočty a kalkulace cen. Díky tomu budete jasně vědět, za jakých okolností a s jakou investicí se vám pořízení fotovoltaiky vyplatí. Tyto služby by měly být u každého solidního dodavatele zdarma, na kvalitu však poukazují i další detaily. Zaměřte se na dodací lhůty. Na instalaci panelů byste neměli čekat déle než tři měsíce. Vyvarujte se firmám, které jsou vždy naprosto nadšené s řešením, které navrhne zákazník sám. Buď to znamená, že se z vás stal přes noc expert na fotovoltaiku, nebo je jejich zájmem prodat vám cokoliv, aniž by to dávalo smysl. Návratnost je klíčová Tím vůbec nejlepším ukazatelem je ovšem kalkulace návratnosti. Pokud vám bude společnost slibovat extrémně rychlou návratnost, a bude se přitom ohánět jinými příklady, je něco špatně. U fotovoltaiky platí, že každý projekt je velice specifický, a ne vždy se elektrárna opravdu vyplatí. Rychlé návratnosti aktuálně nahrávají především vysoké ceny energií, ale i v tomto případě je nutné predikovat vývoj a počítat s možným poklesem cen. Pokud budete vybírat fotovoltaickou elektrárnu, je vždy dobré se s dodavatelem potkat přímo na místě, kde bude instalace probíhat. Bez správného zaměření se budete vždy pohybovat pouze na úrovni odhadů. Instalace fotovoltaické elektrárny také vyžaduje náležité zázemí. I to je důvod, aby se odborníci přijeli na místo podívat a řekli vám, zda jsou vůbec střecha a krovy k instalaci takového řešení vhodné. Nezapomeňte také, že spolu s fotovoltaikou souvisí i další řešení. Příkladem je tepelné čerpadlo, které může v kombinaci se solární elektrárnou účty za energie opět pomoci výrazně snížit. Další otázkou je realizace bateriových uložišť, ve kterých můžete energii akumulovat a celý systém tak učinit opět daleko efektivnější. To všechno jsou alternativy, o kterých by si s vám měl expert promluvit a které byste měli brát v úvahu. V současné době se však s rádoby experty roztrhnul pytel, a proto je dobré při výběru dodavatele pečlivě dbát na reference, zajímat se o již provedené realizace a zároveň spolehnout na instinkt. Kdo jedná až příliš agresivně, tomu se raději obloukem vyhněte. Více k tématu: Jak ušetřit na energiích? Zkuste se zaměřit na teplo získávané z odpadních vod Zateplení dřevostavby. Úkol, který není radno podceňovat, ale ani se ho děsit Teplo domova je základ, cest k němu je však mnoho Dotace na bydlení: Nová zelená úsporám je základ

Číst více→

Dotace na bydlení: Nová zelená úsporám je základ

Bohužel Česká republika není v oblasti dotací tím nejštědřejším z evropských států. Ovšem kdo je šikovný, ten si může pro své projekty v rámci dotací získat poměrně zajímavé finanční injekci. Díky té může být realizace vašeho projektu o něco jednodušší, a především vám pomohou ušetřit i v budoucnu. Tou vůbec nejznámější dotací je program pro úsporné bydlení Nová zelená úsporám. Stát vám však může pomoci i jinde. Nová zelená úsporám Nová zelená úsporám dnes zastřešuje v podstatě většinu dotačních programů, které republika v minulosti vypsala. O dotacích v rámci Nové zelené úsporám se začalo ve velkém mluvit především v souvislosti s aktuální energetickou krizí. Její dopady dokáže pomoci zmírnit právě Nová zelená úsporám, o kterou mohou žádat vlastníci rodinných i bytových domů. Jejím úkolem je pomoci snižovat energetickou náročnost stávajících rodinných domů a také podpořit současnou výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Mimo jiné se také zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie. Nová zelená úsporám je určena jak pro zájemce o novostavbu, tak pro vlastníky již postavených nemovitostí, případně pro ty, kteří chtějí kupovat již postavený objekt. Dotace lze totiž využít i na nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností. Existují dotace na různé účely  Majitelé nemovitostí mohou získat peníze na renovaci rodinných a bytových domů, respektive zateplování jejich fasád, střech, stropů, dotace také podporuje výměnu oken a dveří. Na pořízení efektivnějšího systému ohřevu vody a využití tepla z odpadní vody. Peníze je možné získat také na podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody a rekuperaci spolu s řízeným větráním se zpětným získáváním tepla. Velmi ožehavým tématem se stala také podpora nákupu solárních a fotovoltaických řešení, přičemž státní dotace dokáže pokrýt relativně velkou část investic, které se v souvislosti se současnými cenami energií dokážou vrátit v relativně krátkém časovém horizontu. Dotace dokáže pokrýt také část nákladů spojených s výměnou zdroje tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu a napojení na centrální zásobování teplem. Navazuje tak na známé kotlíkové dotace, které bylo možné využívat v minulých letech. Mezi další dotační pobídky ze strany státu, které taktéž přispívají k energetické úspoře, patří dotace spojené s výstavbou zelených střech a také venkovní stínící technikou, která dokáže ovlivnit míru vyhřívání vnitřních prostor objektu. S tím také do určité míry souvisí i podpora výsadby stromů na veřejně přístupných pozemcích u bytových domů. Podpora elektromobility  Kapitolou sama pro sebe, i když stále v rámci Nové zelené úsporám, je elektromobilita. Zde ovšem nečekejte příspěvek na pořízení klasického elektromobilu, jako je tomu v jiných státech Evropy. V rámci Nové zelené úsporám si můžete zažádat o podporu k pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových a rodinných domů. Možností, kde od státu získat peníze, je zkrátka mnoho, a určitě se vyplatí si celý program Nová zelená úsporám prostudovat detailně. K tomu mohou pomoci například internetové stránky přímo určené účelům této dotace. Možná, že i vy narazíte na podmínky, které jsou pro vás zajímavé, a díky kterým budete moci dosáhnout v budoucnu úspor. Více k tématu - Energetické standardy budov: není dům jako dům

Číst více→

Energetické standardy budov: není dům jako dům

Při nákupu nových spotřebičů se zákazníci často orientují podle štítku energetické náročnosti. Podobného škatulkování je využíváno také v případě budov, kde se rozlišují jednotlivé kategorie energetické náročnosti budovy. Ty prozrazují, jak náročný z energetického hlediska je provoz takového objektu. V jednotlivých kategoriích ovšem často bývá trochu zmatek a mnohdy dochází ke srovnáváním nesrovnatelného. A zákazník pak tápe. Pojďme si v této problematice udělat trochu jasno. Nízkoenergetický standard Vůbec prvním standardem, který se u nás začal využívat, je nízkoenergetický standard, který můžeme označit za předchůdce pasivního standardu. Definice tohoto standardu se určuje na základě měrné potřeby tepla na vytopení domu. Pokud dům nepřekračuje 50 kWh/(m2a), můžeme jej označit jako dům splňující nízkoenergetický standard. V některých případech se můžeme setkat s tím, že do výpočtů vstupují i další proměnné, jako je součinitel prostupu tepla, neprůvzdušnost obálky domu apod. V současné době, díky neustále se zdokonalujícím technologiím a zpřísňování legislativních požadavků, se však od tohoto termínu v rámci odborné veřejnosti postupně opouští. U zákazníků se ovšem tento termín i dnes používá velmi aktivně.   Pasivní standard Daleko více se nyní začínáme v oboru setkávat s termínem pasivního standardu, který dnes můžeme označit i za technicky nejpokročilejší co se stavebního řešení domu týče. I tento standard se odvíjí od měrné potřeby tepla na vytopení domu, která se tentokráte stanovuje hranicí 15 kWh/(m2a). Aby však mohl dům spadat do toho standardu, musí splňovat i další kritéria. Definuje jej například neobnovitelná primární energie, neprůvzdušnost obálky budovy či maximální četnost překročení nejvyšší povolené teploty vnitřního vzduchu během letních měsíců. Pro domy v pasivním standardu jsou navíc platná řada dalších požadavků na používané výrobky a technologie při stavbě domu. Někdy se lze střetnou také s termínem energeticky pasivní standard, který je podobný výše popisovanému, ovšem rozdíl tvoří odlišné metody výpočtů, které využívají například odlišné vstupní údaje a další. Budovy s velmi nízkou energetickou náročností Pokud budete řešit dotace na svůj projekt v rámci vládního dotačního programu Nová zelená úsporám, pak se možná budete setkávat právě s tímto standardem. Opět se jedná o standard značně se přibližující obecným principům pasivního domu, kdy by požadovaná hodnota měrné potřeby tepla na vytápění neměla přesahovat 20 a v druhé úrovni 15 kWh/(m2a). Výpočty však vycházejí z metodických údajů vedených právě v rámci tohoto dotačního programu, kdy hlavní roli hraje plocha stanovená z vnějších rozměrů budovy, což výsledky odlišuje. Setkat se také můžeme s řadou energetických standardů, které ve svých názvech operují se slovem nula. Jedná se například o energeticky nulovou budovu, standard blízký energeticky nulovému apod. Jedná se o další standardy, u kterých by se mohlo zdát, že jsou udělovány domům, které nepotřebují ke svému vytápění žádný zdroj tepla, což je samozřejmě lichá představa. Sem spadají i budovy s téměř nulovou spotřebou energie, která je také jako jediná legislativně závazným pojmem. Všechny ostatní standardy nejsou v české legislativě pevně ukotveny, a proto se jedná o zcela dobrovolnou klasifikaci. I v tomto případě může být interpretace tohoto standardů ovšem různorodá, protože je velmi náročné definovat, co ona téměř nulová spotřeba ve skutečnosti reprezentuje. Více k tématu:  Co jsou to nízkoenergetické, pasivní a aktivní dřevostavby? Jak ušetřit na energiích? Na úsporu myslete již při výstavbě domu a jeho zařízování  Fotovoltaika: cesta k úsporám vhodná i pro dřevostavbu  

Číst více→
Načíst další