Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona katalogikona katalog

Stáhněte si naše katalogy

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

Nebojte se dotací

Nebojte se dotací

Máte v nedávné době dostavený dům, právě vám stavba probíhá, nebo budete začínat stavět do konce roku 2021? S financováním bydlení vám mohou pomoci dotace. O dotaci je možné zažádat před zahájením stavby, v jejím průběhu, a dokonce i po dokončení realizace.

OBLAST PODPORY B: DOTACE NA VÝSTAVBU DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ

Nová zelená úsporám je program, jehož hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí a skleníkových plynů a co nejefektivnější využívat obnovitelné zdroje energie. O podporu mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů.

Pokud stavíte dům s téměř nulovou spotřebou energie (o tomto termínu se více dozvíte v jiném našem článku) či dům pasivní, můžete žádat o dotaci z oblasti podpory B. Tato dotace je na celý dům a činí 150 tisíc korun, 300 tisíc korun nebo 450 tisíc korun, a to podle dosažených parametrů budovy. Dotaci z oblasti podpory B nelze kombinovat s jinou dotací z programu Nová zelená úsporám.

Samozřejmostí k získání dotace je splnění daných podmínek, z jejíž výčtu zmíníme:

  • Začátek stavby maximálně před dvěma lety
  • Dokončení do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti
  • Žadatelem může být pouze první vlastník domu
  • Maximální velikost domu je 350 m2
  • Instalované řízené větrání s rekuperací tepla
  • Řádné zateplení objektu
  • Okna a vstupní dveře zasklené trojsklem
  • Vzduchotěsnost domu

Jak na to?

Podání žádosti není tak složitou záležitostí, ale bohužel bez pomoci odborníka se neobejdete. Potřebujete totiž odborný posudek na technickou část žádosti. Technická žádost se skládá z odborného posudku energetického specialistyprojektové dokumentace a krycího listu, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů. Formální část sestává z vlastního formuláře žádosti, případně dalších dokumentů jako je plná moc či souhlas spoluvlastníků nemovitosti.

Podání žádosti se následně provádí elektronicky. Pokud nechcete žádat elektronicky, můžete samozřejmě využít kterékoliv krajské pracoviště Fondu a tam žádost vyplnit.

Do třech týdnů po podání žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku, nebo zda je potřeba něco doplnit, další tři týdny mají úředníci na kontrolu doložení realizace projektu a jakmile je žádost schválena, do dalších třech týdnů je dotace vyplacena na účet.

OBLAST PODPORY C: EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE

Pro novostavby lze v dotaci Nová zelená úsporám žádat ještě v oblasti podpory C (pokud nebudeme žádat o oblast podpory B). V této oblasti se v případě novostaveb jedná o instalaci solárních termických systémů. Dotace je v maximální výši 50 % řádně doložených výdajů a podat žádost lze po kolaudaci stavby.

DOTACE DEŠŤOVKA

I v roce 2020 lze čerpat dotaci Dešťovka. Výše dotace je různá dle oblasti podpory a činí až 65 tisíc korun na akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování WC a až 105 tisíc korun na využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové. Potřebné informace naleznete na www.dotacedestovka.cz

V tomto článku jsme se zaměřili pouze na dotace pro novostavby. Na rekonstrukce starších domů se vztahují jiná pravidla a lze čerpat jiné dotace.