Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona katalogikona katalog

Stáhněte si naše katalogy

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

ikona telefonikona telefon

+420 381 210 863

ikona e-mailikona e-mail

NAPIŠTE NÁM

Češi stále častěji volí dřevostavbu

ikona datum

7. června 2018

Češi stále častěji volí dřevostavbu

Obliba dřevostaveb stále roste! Vyplývá to ze statistiky ČSÚ. V roce 2017 bylo v ČR celkem 14 548 dokončených dřevostaveb, což je o 533 (3,8 %) více, než v roce předchozím. Také meziroční nárůst rodinných domů na bázi dřeva není zanedbatelný. Zatímco domy postavené pomocí tradičních materiálů (cihly apod.) zaznamenaly meziroční nárůst kolem 3 %, u dřevostaveb je to 7,25 %. Z těchto údajů také vyplývá, že tempo růstu počtu dokončených dřevostaveb je u nás ve srovnání s „tradičně“ postavenými domy 2,5krát vyšší.

Dle dostupných dat bylo v ČR v roce 1 999 dokončeno 92 rodinných domů na bázi dřeva. V roce 2017 bylo takových staveb již 2 159. To způsobuje, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů stále stoupá a je nyní téměř na 15 %.

Vývoj podílu dřevostaveb na trhu

Rok Rodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks Dřevostavby dokončené - ČR (v ks) Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)
1999 8 251 92 1,12
2002 11 499 159 1,38
2005 13 231 384 2,90
2008 19 211 1008 5,25
2014 13 510 1281 9,48
2015 13 412  1791 13,35
2016 14 010 2013 14,37
2017 14 548 2159 14,84

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Od roku 2015 vede ČSÚ (na žádost ADMD) přesnější statistiku, kde jsou všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí dále děleny do několika skupin.

Dokončené rodinné domy – dřevostavby - podle typu nosné konstrukce Rok 2015 (v ks) Rok 2016 (v ks) Rok 2017 (v ks)
Sruby a roubenky 222 233 169

Lehký rámový skelet
(panelová montáž)

623 963 1075

Lehký rámový skelet
(staveništní montáž)

537 671 803
Těžký skelet 52 31 49

Konstrukce z rostlého dřeva
(tj. z masivních dřevěných panelů)

92 79 55
Neurčeno 92 1 0
Ostatní 173 35 8
Dřevostavby celkem 1791 2013 2159

Zdroj: ČSÚ

Z tabulky můžeme jasně vyčíst, že největší oblibě se těšily stavby z prefabrikovaných panelů (montované dřevostavby). To zajišťuje jak vyšší kvalitu výrobků (výroba v halách bez nepříznivých povětrnostních vlivů), tak vyšší efektivitu a produktivitu práce.

S těmito dlouhodobými trendy se dá očekávat nárůst i v budoucnu. Doufáme, že za pár let dosáhneme stejného podílu dřevostaveb na trhu s rodinnými domy, jako třeba v Německu či ve Švýcarsku, tedy cca 20 %.

Při problémech s dřevostavbou k ombudsmanovi

Zvýšení poptávky po dřevostavbách má zajisté jejich vyšší kvalita. K důvěře také přispívá obecná osvěta i třeba institut smírčího orgánu pro dřevostavby. Ten byl zřízen Asociací dodavatelů montovaných domů v roce 2015 a investoři se na něj mohou obrátit při nejrůznějších problémech s dodavateli dřevostaveb. Více informací na webu ADMD.